färgernas betydelse

Varje färg vibrerar i en viss frekvens och den frekvensen kan vi uppleva även med andra sinnen än synen. Vi kan ”känna” färgen och lära oss förstå vad den förmedlar. När vi tolkar färgernas betydelse ska vi därför använda både vår syn och den känsla som färgen ger oss. Det är möjligt att två personer uppfattar och tolkar samma färg på olika sätt, och det kan man förklara med att de snarare uppfatta olika aspekter av den, eller använder olika vokabulär för att beskriva färgens egenskap.

Färgtolkning

Färger och färgernas betydelse uppfattas precis som det är med all annan symboltolkning, individuellt. Vi tolkar oftast färgen och symboler utifrån en gemensam grundförståelse (den tolkning som finns i det kollektiva medvetandet) och sedan behöver vi gå djupare in i den på ett personligt plan för att förstå vad den förmedlar till dig personligen. För att bygga upp sitt eget ”symbollexikon”, dvs lära sig vad varje färg betyder för just Dig, kan det vara bra att utgå från en mall som man sedan bygger vidare på. Känn in en färg i taget, och skriv gärna ner vad den ger Dig för känsla.

Här nedan finns en lista på vissa grundenergier i några färger. Som Du kommer märka finns det både positiva och negativa känslor kopplat till varje färg. Man kan tolka det som att klara, rena färger representerar de positiva och starkaste egenskaperna för färgen, medan grumligare toner representerar de ”negativa” aspekterna. Färgernas nyanser berättar också om det finns inslag av andra färger (energier) som påverkar tolkningen. Plocka den/de känslor som Du själv känner stämmer bäst in i Ditt sammanhang när Du tolkar färgerna.

Färgernas betydelse

Klicka på respektive färg för att läsa mer om färgernas betydelse.

Mod, hälsa, passion, lust, starka känslor, skapande kraft, vilja, förändringar, aggression, nervositet, impulsivitet

Lugn, trygghet, tillväxt, företagsamhet, hemtrevnad, djur och natur. Jordens färg, slå rot och nå mål, hälsoproblem, behov av balans och rening

Känslighet, medkänsla, anpassningsförmåga, stimulans, värme, kreativitet, mod, glädje, lycka, social talang, obalanserade känslor, oro, stolthet/högfärd

Attraktion, intellekt, studier, beslut, optimism, inlärning, vishet, tendens att vara kritisk, överdrivet analyserande, känsla av att inte fått tillräckligt med erkännande

Harmoni, balans, förnyelse, healing, barmhärtighet, kärlek, empati, tillväxt, pålitlig, styrka, osäkerhet, snålhet, brist på tillit till sig själv, ha-begär

Vänskap, kärlek, ära, universell kärlek, renheten, glädje, tröst, samhörighet, stillsam och anspråkslös, konst, förälskelse, omogenhet

Lycka, healing, tålamod, lugn, hängivenhet, sanning, allvar, stillhet, isolering, melankoli, stress, dominans, fruktan, glömskhet, överkänslighet

Meditation, andlighet, intuition, klarhet, andligt sökande, behov av att klara upp saker, högdragen, behov av sympatier, känna sig missförstådd

Sanning, renhet, ärlighet, oskuld, uppvaknande

Skydd, behov av mer energi och kraft, spara sina resurser, behov av vila, dölja, instängda känslor, förståelse för lidandet, obalans, beroende av substanser

utforska Färgernas betydelse

En övning Du kan göra själv för att utforska färgernas betydelse är att du målar en färg i taget på ett papper. När du målar så uppfyll dig själv med känslan hos färgen. Lev dig in i färgen och notera vilka olika sinnesintryck färgen ger dig. Har du inte tillgång till att måla kan du säkert hitta en enfärgad bild eller ett föremål som hjälper dig ta in färgen till fullo i din energi. Är du van att visualisera fungerar det också att med fantasin föreställa dig hur du uppfylls av en färg och sedan tillåter du dig att uppleva färgen med alla dina sinnen, känslor, känselintryck, inre bilder, kanske även ljud, smak och lukt.

Vill du utforska färgernas betydelse tillsammans med andra kan du tex delta i våra Cirkelträffar för Andligt & Medialt Nyfikna. Du kan läsa mer om de i vårt kursutbud här.

Vill du läsa mer om symboltolkning?

Jag har skrivit ett inlägg om hur man kan tolka siffrors betydelse. I min artikel om Drömmar finns också ett avsnitt om symboltolkning som kanske kan vara intressant för dig.

Tyckte du om det här inlägget?
Då kan du prenumerera på nya inlägg & nyheter direkt till din e-post

Similar Posts