Kanaliserat budskap 5

Kanaliserat budskap 5

Om ni visste vad energi ni riktar fel. Om ni lyckades rikta den rätt blevo ni saliga. Märkom eder och förändren eder taktik och tankegång. Besvara eder innersta önskan och själen skall glädjas. 

Medvetna tankar står och rubbar era egna åsikter, de förtvinar era sinnen och er kraft förblöder. Redan innan tiden fanns visste ni vart ni skulle, vart ni ville, men så kom tiden ikapp och ni blev vilsna. Era sinnen förmörkades och tiden la en svart hinna av sordin över era kroppar. Tröga och sakta for ni fram tills ni upplystes av ljuset.

Låt inte ljuset åter förmörka eder. Knappt har jag talat innan nedräkningen inletts. Snart kommer livet ändras och ljuset sträcka sig in och ut genom sfärerna. Då du lyser, kan ljuset nå dig.

Om kanaliserat budskap 5

Nedtecknat i september 2023, i samband med att jag även kanaliserade personligt budskap till mig själv. Med denna källa blev språket verkligen gammalt och kanske kan tyckas skrämmande vid första anblicken. När jag läst det några gånger tolkar jag budskapet mer som en uppmuntran om att söka en djupare mening i livet, nu när vi är här på jorden. Att vårt fokus ska vara på det som är viktigt snarare än att tex jaga ”likes” på sociala medier eller konsumera. Att Vara i Nuet kan hjälpa oss förstå våra innersta önskningar så att vi kan efterstäva dem istället för att påverkas av omgivningen. Vår tid här på jorden är kort i universums perspektiv. Låt oss ta vara på den!

Fler kanaliserade budskap

De kanaliserade budskap jag lägger ut som inlägg hamnar under kategorin Inspirerad och kanaliserad text så om du vill läsa fler budskap är du välkommen att kolla där. Budskapen är tidlösa och kommer därför vara aktuella en lång tid framåt.

Similar Posts