Vägledning & andekontakt

mediala konsultationer

Carola Lidström
Konsultationer
Medial vägledning

Jag erbjuder vägledning på distans, (via telefon eller videolänk), eller i mitt hem. Samtalet kan ge ett stöd i din nuvarande livssituation och en hjälp för Din personliga utveckling. Under sessionen läser jag av energierna kring Dig och förmedlar den information som kommer till mig. Du har även möjlighet att ställa frågor som jag tonar in på och förmedlar svar på. Under sessionen kan Du få vägledning kring händelser i Ditt liv. Det är inte alltid man kan få svar på alla frågor, och ibland kommer inte svaren så som man förväntar sig, så ha ett öppet sinne inför sessionen. Den informationen som kommer är den Du behöver just nu. Ofta förstår man en del av informationen direkt och en del kan man få en förståelse för i ett senare skede. Syftet är att jag ska förmedla information som leder Dig framåt och som är till nytta för dig. Sessionen tar 40 minuter.

    

Privat sittning, andekontakt

Min uppgift att förmedla information från någon av Dina nära/kära som finns på ”andra sidan”. Jag beskriver den eller de kontakter som väljer att komma och när/om du känner igen personen så förmedlar jag den information som anden har till Dig. Min ambition är att mötet ska vara i ett helande syfte. Det är viktigt att Du är öppen för att den som kommer kanske inte är den du förväntat Dig, och att det faktiskt händer (även om det är sällsynt) att man inte känner igen den information som förmedlas. Ibland förstår man först i efterhand vem kontakten var. Sessionen tar ca 30 minuter. Vi möts på distans, (telefon/videolänk) eller i mitt hem.

Min ambition

DU SKA KÄNNA DIG NÖJD, TRYGG
OCH STÄRKT EFTER VÅRT MÖTE.

Ditt bästa i fokus

Jag följer Mediumförbundets etiska förhållningsregler och tillämpar tystnadsplikt . I ett medialt samtal väljer jag att se och berätta om det som hjälper dig framåt i livet. Jag arbetar för att det ska vara ett fint och helande samtal/möte även om det ibland dyker upp saker som kan upplevas starkt känslomässigt. Ibland behöver vi en ”spark i baken” för att utvecklas och ibland bara en bekräftelse på att vi är på rätt väg. I ett medialt möte är det inte jag som sätter agendan utan jag förmedlar den information som är tillägnad dig, för ditt högsta och bästa i nuet. 

Tarot vägledning

Jag gör en läggning med tarotkort och berättar vad korten har att säga till dig inom olika livsområden och/eller utifrån de frågeställningar du har. En Tarot vägledning kan hjälpa dig att se på din livssituation i ett annat perspektiv och ge dig en större förståelse för hur du ska komma framåt. Du får vägledning kring dina nuvarande utmaningar och stöd i din personliga utveckling. Tarot ger oftast en bra insikt i vad som står i vägen för dina mål och vad du kan göra för att förändra det. Boka gärna din session via BokaDirekt.

Gruppseanser

Min uppgift att förmedla information från någon av de nära/kära som finns på ”andra sidan”. Jag beskriver den eller de kontakter som väljer att komma och när ni känner igen personen så förmedlar jag den information som anden har. Min ambition är att mötet ska vara i ett helande syfte. Det är viktigt att ni är öppen för att den som kommer kanske inte är den ni förväntat er. Ibland kan det också vara så att man först i efterhand förstår vem kontakten var. Du kan boka gruppseans för 2 personer, online eller i mitt hem via BokaDirekt. Är ni fler så kontakta mig via mail eller mitt kontaktformulär här.

Ett medium arbetar med att uppfatta och förmedla information från den sk andra sidan, dvs avlidna anhöriga till klienter, enskilt och/eller i grupp (storseans). Informationen ska sedan förmedlas så oförändrat som möjligt till klienten så att denne förstår och kan ta till sig informationen. Man kan säga att mediet tar emot information med sina utomsinnliga förmågor, sin extrasensoriska perspektion (ESP). Mediumet använder också psykiska förmågor som intuition och synskhet för att hjälpa och vägleda andra.

Mediumet ”kopplar upp sig” mot andevärlden och förmedlar kontakt mellan klienten och en avliden själ som klienten har koppling till, ex någon anhörig eller vän på andra sidan. Mediet förmedlar den information som den kan uppfatta och beskriver vem personen var så att klienten känner igen den. Mediet förmedlar ofta även budskap som anden har till klienten eller berättar om något den sett i klientens nuvarande liv.

Under en Medial vägledning, vilket ofta också benämns som andlig vägledning eller rådgivning, använder sig mediumet av sina psykiska förmågor för att läsa av energierna kring klienten. Psykiska förmågor är ex intuition, synskhet (klärvoajans) och telepati. Under en medial vägledning kan det också komma in avlidna anhöriga som vill stötta och ge budskap till klienten, men det är inte huvudsyftet med den typen av konsultation.

Ja, Mediala tjänster fungerar utmärkt på distans! Att vi befinner oss på olika platser har inte något inflytande på de konsultationer jag erbjuder. Eftersom onlinemöten minskar både restid, resekostnader och miljöpåverkan, så jag har valt att erbjuda sessioner på distans för de som vill det.

Nej, jag arbetar inte med healing/Reiki längre utan fokuserar istället på enskilda konsultationer, cirkelträningar (utbildning) & events.

Skicka Din fråga till mig, via mitt kontaktformulär.