Villkor VID KÖP AV KONSULTATION

Betalning av tjänst sker i förskott via Swish, BG eller förinbetalning på BokaDirekt. Avbokning tidigare än 24 timmar före tjänst debiteras ej. Avbokning senare än 24 h före kursstart/tjänst debiteras med halva priset. Ej avbokad tjänst räknas som förbrukad och debiteras med fullt pris. Jag väntar in kund i 10 minuter från avtalad tid, men efter det anses tjänsten som förbrukad och debiteras med fullt pris. Jag tillämpar Nöjd-kund garanti! Om Du inte känner Dig nöjd kan Du inom tio minuter av påbörjad tjänst välja att avbryta sessionen och få pengarna tillbaka. Mötet avbryts då omedelbart och du får pengarna tillbaka. Har den påbörjade tjänsten/konsultationen pågått längre än 10 min sker dock ingen återbetalning. Jag har olika pris beroende på om tjänsten sker på distans eller på plats. Priset för kvällar (efter kl 18) och helger är också lite högre än på dagtid. Innan vårt möte lägger jag ca 15 minuter på förberedelser för att skapa de bästa förutsättningarna för vårt möte. Enskilda sessioner/konsultationer spelas in av mig och ljudfilen delas till kund om kunden vill det. Kunden får använda ljudfilen för eget bruk som ett minne av vad som sagts under sessionen. Kunden får inte hantera ljudfilen på något sätt som skulle kunna skada mig eller min verksamhet, tex som att dela den medvetet (eller omedvetet) till obehöriga, lägga ut den på internet/sociala medier eller på annat sätt hantera den så att det finns risk att obehöriga tar del av den.

Ytterligare villkor vid köp av Privat sittning/seans). Jag lämnar inga garantier för att kund får kontakt med en ande som kunden känner igen, eftersom det finns så många parametrar som avgör det. Tex om kunden inte har kännedom om den/de nära/kära som kommer under sessionen eller att kunden inte kan komma på vem kontakten är under sittningen av annan anledning som tex att kunden förväntat sig att någon annan skulle komma. Jag kan inte påverka vilken ande som kommer igenom och jag förmedlar endast den information som kommer, det är inte säkert att kunden får svar på de eventuella frågor/funderingar som kunden har till sin anhöriga/nära i andevärlden. Budskap från andekontakter lämnas endast då kunden själv uttryckt att hen känner igen kontakten, därför är det inte heller garanterat att alla kunder får budskap av andekontakt vid köp av Privat sittning/seans. Jag tar också ansvar att avboka eller avbryta en konsultation om jag inte skulle kunna prestera för dagen, i sådant fall debiteras inte kunden.

Villkor

Villkor VID KÖP KURSER OCH EVENT

Betalning sker i förskott via Swish, BG eller förinbetalning på BokaDirekt. Avbokningsregler för kurser: Ångerrätt genom Distansavtalslagen gäller. Du har rätt att frånträda kursavtalet utan att ange något specifikt skäl inom 14 dagar. Det gör du via mail, det ska tydligt framgå vilken kurs Du inte längre vill delta i, ange också Ditt bokningsdatum för kursen samt Dina uppgifter för återbetalning av kursavgift. Obs! att anmälningsavgift ej återbetalas. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. När ångerfristen löpt ut innebär det att full betalning för kursen/eventet ska erläggas. Undantag från detta gäller vid sjukdom om du kan uppvisa läkarintyg: Vid sjukdom eller andra allvarliga förhinder som kan styrkas med läkarintyg eller motsvarande ges full ångerrätt under hela perioden fram till kursstart. Vid allvarlig sjukdom som kan styrkas med läkarintyg ges full återbetalning av kursavgiften, om den har erlagts. Ingen kursavgift återbetalas då kursen startat, oavsett sjukdom eller andra förhinder.