kanaliserat budskap 2

Kanaliserat budskap 2

I tider då det är svårt, i tider när det är ovisst, ledsamt, då man känner sig missförstådd eller avvisad. I dessa tider passar det bra att lägga ner lite extra tid på självet och själen.

Gå in i enskildhet och sök svaren i känslorna snarare än intellektet. Känslan och logiken hör inte alltid samman, vilket är en stor orsak till att det blir obalans i och kring kroppen.

När det händer känner vi en osäkerhet och obeslutsamhet i en ständigt malande process, en negativ spiral. Även om logiken säger att känslan är obefogad, behöver logiken också tillåta känslan att genomlevas.

När logiken stänger in känslan och tvingar den tillbaka kan man likställa det med att känslan låses in, som en fånge. Den kommer inte ut förrän fångvaktaren, dvs logiken släpper ut den. Acceptera därför känslorna som kommer (även om du tycker de är irrelevanta) och lev i känslan en stund. Den kommer i så fall att släppa taget om dig och sväva undan i sinom tid.

Logiken kan förstå att känslan inte är skapad i nuet, utan fastnat i dig vid ett tidigare tillfälle. Känslan fick möjlighet att växa eller att visa sig på grund av något som hände i nuet. Om logiken kan förstå vad som triggade fram känslan kan den även tillåta känslan att lätta från kroppen.

Logiken måste söka tidigare händelser då samma känsla uppenbarade sig, då den uppstod och fängslades. Ibland skuggas logiken av trauma som blockerat minnet och finner då inte svaren. Likaväl behöver känslan accepteras och genomlevas för att släppa taget och försvinna.

Beroende på personlighet har logiken utvecklat olika grader av försvar och hinder för känslor att tränga fram. Endast de som accepterar att det hänt kan finna nycklar att låsa upp bojorna och befria sig själva.

Medan vissa paketerat känslorna ytligare finns det de som grävt ner dem långt in i släktbandets led. I dessa fall får kommande generationer genomlida känslorna och kämpa än hårdare för att frigöra dem.

Egentligen är det inte svårt, utan enkelt. Det som gör det svårt är att ni lärt er att inte genomleva känslor, att känslor väcker känslor hos andra, och er logik tillåter inte känslorna att passera.

Acceptera dem, välkomna dem, sitt kvar med dem, tillåt dem sedan passera. Släpp taget och märk hur de suddas ut. Först när de är genomlevda och ute kan nya energier fyllas på i dess tomrum. Det som händer är att det sker ett utbyte av energi och en utveckling av dig som individ.

Om kanaliserat budskap 2

Nedtecknades den 230629. Budskapet är ständigt aktuellt. Språket i budskapet upplevs som äldre och lite filosofiskt, så det kan nog behöva läsas grundligt eller kanske flera gånger för att sjunka in.

Fler kanaliserade budskap

De kanaliserade budskap jag lägger ut som inlägg hamnar under kategorin Inspirerad och kanaliserad text så om du vill läsa fler budskap är du välkommen att kolla där. Budskapen är tidlösa och kommer därför vara aktuella en lång tid framåt.

Kanaliserat budskap 1

Similar Posts