lär dig numerologi 1-9

I artikeln Lär dig Numerologi 1-9 kan du lära dig mer om magin bakom siffror och hur du kan ta fram och tolka dina tal. Övningarna i denna artikel ska ses i första hand som ett nöje och i andra hand som ett redskap för personlig utveckling. Tolkningen av siffrorna är generella och visar inte någon fullkomlig sanning. Alla har en fri vilja och den ska styra i våra liv, så det är viktigt att inte låsa fast sig i vad siffrorna säger.

Vad är Numerologi?

Numerologi är siffertolkningssystem, som ett chiffer, som bygger på esoterisk talsymbolik och alfabetets bokstavssymbolik. Kort förklarat översätter man persondata, som födelsedata och namn, till siffror som man sedan räknar fram ett ental från. Detta tal tolkar och jämför man med andra aspekter och uträkningar från de data man har.

Varje siffra representerar olika energier som influerar i våra liv. Betydelsen av de numerologiska uträkningarna har många aspekter och kan tolkas på lite olika sätt av olika utövare. Det kan bero på att man ser siffrorna ur olika perspektiv, man har olika mål med tolkningen osv.

Numerologi är en filosofi och likt astrologin, en ödestro, där man utgår från att det var förutbestämt när vi skulle födas, vad vi skulle heta och i stora drag vad vår uppgift är i livet. Det används som ett redskap för att få en insikt om vårt kollektiva och personliga medvetande och hur vi kan påverka och förändra oss själva och vår värld.

Numerogram

Så kallas det metodiska uträknings/tolkningsschema av persondata (namn och födelsedatum). I ett numerogram får man fram flera olika aspekter av ens liv och personlighet. Det kan vara avancerat och kräver kunskap att ta fram och tolka ett fullständigt numerogram. För att få fram så detaljerad information som möjligt behöver man jämföra många siffror med varandra (30-40 st) och det räknas numera oftast ut med hjälp av dataprogram eller en sk numerologikatalysator.

Hur räknar man fram tal i numerologi?

Man använder olika persondata som namn eller födelsedata beroende på vad man har för syfte. Du kan läsa mer om hur du räknar fram olika livstal längre ner i artikeln.

Om man ska använda namn behöver man först översätta bokstäverna till siffor (se tabellen längre ner). Siffrorna man tagit fram ska alltid adderas och om summan blir ett tvåsiffrigt tal, ex 12 så delar man upp talet till två ental som man sen adderar ihop. Man gör detta för att i slutändan få fram ett ental. Om summan blir 12 delar man upp talet så här: 1 + 2 = 3. Då man fått ett tal mellan 1-9 kan man tolka energin av siffran.

Den enda gången man inte reducerar tal till en enkel siffra är när man får fram dubbeltal som 11, 22 eller 33, eftersom det är så kallade mästartal.

Hur ska man Tolka siffrorna?

Alla siffror har aspekter som vi brukar se som positiva och negativa.
Fäll ut och läs om hur du kan tolka siffrorna och börja lär dig numerologi 1-9. Obs att detta är en övergripande och generell sammanställning över vilken energi som varje siffra representerar.

Lär dig numerologi 1-9

Yttre: Liknas med ledare, lärare, Yang
Inre: Tro på dig själv
Negativt: Angripande och styrande, individualist, samarbetssvårigheter, ensamvarg, dominanta, svårt att lyssna och svårt att be om ursäkt
Positivt: Visdom och undervisning. Lätta att starta upp saker, inspirerande, organiserande, intelligent, gillar prova nya saker, före sin tid, målinriktad, självständig

Yttre: Liknas med par och tvåsamhet. Yin
Inre: Intuition är själens kommunikation genom kroppen. Sinnen. Balans
Negativt: Obalans. Känslan av att vara halv, blyg, försiktig, dålig självkänsla, konflikträdd, viker ner sig, vänder sina känslor inåt
Positivt: Kärleksfulla relationer, förstående, empatiska, bra på att samarbeta och kompromissa. Omtänksam, ödmjuk, konstnärlig, musikalisk, vårdande

Yttre: Liknas med social och utåtriktad. Planerar mycket men behöver en 4:a för att verkställa planerna. Kommunikation är viktigt
Inre: Ditt inre nätverk av energi
Negativt: Ensamhetskänsla och kan inte vara själv eller i tysthet, ytlig, svårt att avsluta och genomföra saker, oorganiserade, slarviga, tar inte så bra hand om sig själv
Positivt: Socialkompetens och nätverkande, aktiv, mångsidig, harmonisk, lekfull, optimistisk, kreativ, konstnärlig, sprider glädje, karismatisk, fantasifull

Yttre: Liknas med den som verkställer det som 3:an planerar. Trygg och vill inte utmana med förändringar. Skapande
Inre: Medvetenhet och val i livet som verkställer det inre skapandet
Negativt: Rädslor som låser fast den skapande processen. Upplever låsta situationer, envisa, upplevs som tråkig, förutsägbar, ser svart/vitt, svårt att anpassa sig, svårt att förstå att andra inte jobbar lika hårt som dom                   
Positivt: trygghet, kompetens och respekt, hårt arbetande, stabila, planera, administrera, organisera, ärliga, punktliga, ser detaljer, ger inte upp

Yttre: Liknas med förändringar och utmanas i relationer. Behöver vara stark när relationer förändras
Inre: Relationer, värderingar, roller, reflektioner
Negativt: Oro och blir lätt indragen i andras problem. Egna problem i relationer, rastlös, svårt att slå sig till ro, svårt att slutföra projekt, blir lätt uttråkade, lätt för att få laster
Positivt: Terapeutisk och rådgivande, framåtsträvande, kvick, modig, älskar utmaningar, nyfiken, flexibel, mångsidiga, anpassningsbara, lätt att få vänner, bra på att övertala, utåtriktad, tala inför människor

Yttre: Liknas med traditioner och sammanhållning. Ansvar
Inre: Besjälande möten, reflektioner på sammanhållningen
Negativt: reagerar så starkt på orättvisor, kan bry sig för mycket (ofta av välvilja som går överstyr), vill kontrollera familjen, självbelåten, sentimentala
Positivt: Familjens traditioner. Tar vara på/skapar styrka av att vara den man är, social, vänlig, empatisk, tycker om att ta hand som sitt hem och andra, lugna, harmoniska, charmiga, omtänksamma, kärleksfulla

Yttre: Liknas med nyfikenhet på essentiella frågor
Inre: Magi och mirakel
Negativt: Naivitet och skuldkänslor, kylig, kan vara svår att lära känna, ha svårt att lita på andra, självfixerad
Positivt: Nyfikenheten lär dig om livet, tankfull, intellektuell, fantasifull, behöver egentid, andlighet, intellekt, eftertänksamma, analytisk, lugn, mental styrka, sökande

Yttre: Liknas med mental styrka och kraft. Materiell
Inre: Hur du styr din tankekraft, sätter mål i livet
Negativt: Envishet, självupptagenhet, dålig förlorare, lättstressad
Positivt: Mental styrka i utmaningar, Öga för detaljer, ordning och reda, arbetsmyra, målmedveten, ambitiös, resultatinriktad, generös, förlåtande, öppet sinne, framgångsrik

Yttre: Liknas med visdom och erfarenhet. Gammal själ
Inre: Upplysning och gåvan inom dig. Högre väg
Negativt: Inte vilja leva. Hemlängtan/känner sig inte hemma nånstans, självupptagen, blir aldrig nöjd, lätt att bli sårade i kärlek
Positivt: Visdom och klokhet som förenklar i livet, kreativ, framgångsrik, talangfull person, gillar omgivningens uppskattning utan att bli skrytsam, vill alla väl, miljömedvetna, nytänkande

Jämna och Udda siffror

Udda siffror symboliserar kreativitet, intuition och konstnärliga egenskaper. I Udda siffror är energin mer föränderlig. När det händer mycket, tex när det sker förändringar kan vi uppfatta det som både bra och dåligt. Det kan leda till utveckling men även skapa oreda och stress. Jämna siffror symboliserar intellekt, logik, och det mer konkreta i livet. Energin i jämna siffror är mer konstant. När det inte händer så mycket kan vi uppleva det som balanserat, tryggt och harmoniskt eller som allt för förutsägbart och rent av tråkigt.

Översätta bokstäver till siffror i numerologi

Här är en omvandlingstabell för att räkna om bokstäver till siffror. Bokstäverna å, ä och ö är inte med i tabellen men man kan räkna Å och Ä som ett A, och Ö som ett O.

Omvandla varje bokstav i ditt namn och addera sedan ihop siffrorna. Om det blir tvåsiffrigt så reducera ner till ett ental genom att först separera dem och sedan addera ihop dem. Ex Anna= 1+5+5+1=12  separera till 1+2 och addera ihop. Namnet Anna översätts alltså till siffran 3.

123456785
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ 
Omvandlingstabell alfabetet till siffror

Tolka betydelsen av Namn i numerologi

Inom numerologi har födelsenamnet en stor betydelse och förnamnet är extra viktigt. Särskilt den 1:a bokstaven. Rent generellt brukar man säga att om namnet börjar på en av de de 9 första bokstäverna i alfabetet så har namnbäraren en mycket intensiv personlighet. Om namnet börjar på en av de 9 följande siffrorna är hen mer harmonisk till sättet & bra på att lyssna. Om det börjar på en av de 9 sista siffrorna i alfabetet har personen har en inbyggd visdom och klarar det mesta som man kan genomgå i livet.

Om man har ett mellannamn så sägs det symbolisera dolda talanger och efternamnet symboliserar familjen och ens relation till den.

Det tal som förekommer flest gånger i det fullständiga namnet visar dina starka sidor (det vi har med oss in sedan födseln). Det som förekommer minst (eller aldrig) är det du behöver jobba med (det du ska lära dig).

Själstal

Ditt själstal är summan av alla vokaler i ditt namn. Det representerar Din vilja och dina drömmar. Omvandla dina vokaler till siffror enligt tabellen ovan och addera ihop dem. Får du en tvåsiffrig summa så separerar du siffrorna och adderar ihop dem tills du har ett ental mellan 1-9.

Tolka ditt själstal och lär dig numerologi 1-9 här.

Personlighetstal


Ditt personlighetstal är summan av alla konsonanter i ditt namn. Din personlighet, Det du visar världen och hur andra kan uppfatta dig. Omvandla dina konsonanter till siffror enligt tabellen ovan och addera ihop dem. Får du en tvåsiffrig summa så separerar du siffrorna och adderar ihop dem tills du har ett ental mellan 1-9.  

Tolka ditt personlighetstal och lär dig numerologi 1-9 här.

Ödestal

Ditt ödestal är summan av både vokaler och konsonanter i ditt namn. Omvandla alla dina bokstäver i för, mellan och efternamn till siffror enligt tabellen. Först tar du fram ett tal för varje namn för sig och sedan adderar du ihop siffrorna för varje namn. När du får en tvåsiffrig slutsumma så separerar du siffrorna och adderar ihop dem tills du har ett ental mellan 1-9. Ödestalet kan du använda och addera samman med ditt livsvägstal för att få en ytterligare aspekt av dig.

Tolka ditt ödestal och lär dig numerologi 1-9 här.

Tolka födelsedata i numerologi

Förutom namnet är födelsedatan viktig i numerologi. Siffrorna finns redan där så enda skillnaden mot när man tolkar namn är att man inte behöver omvandla bokstäverna.

Livsväg

Talet symboliserar vägen för din resa genom livet, vad du personligen kommer i kontakt med och vad du ska lära dig. Observera att din fria vilja alltid styr dina val du gör! Genom att vara medveten om din livsväg kan du gå igenom de utmaningar du ställs inför lättare. Livsvägen visar en beskrivning av vår karaktär och hur vi förhåller oss till livet. Man även dela upp livsvägen i olika perioder som då beskriver olika utvecklingsfaser i livet.

Ett ex på hur man kan räkna ut sin livsväg:
Född 4 aug 1973 = 4+8+1+9+7+3 = 32  3+2 = 5 Livsväg 5

Livsvägen är en viktig del i ett numerogram, men för att få ett fullständigt numerogram behöver man titta på fler aspekter av persondatan. Tex din födelsedag, ditt präglingstal osv.

Tolka din livsväg och lär dig numerologi 1-9 här.

Födelsetal

För att få ut mer information om din livsväg kan du jämföra den med siffran för din födelsedag. Beroende på vilken dag i månaden du är född kan du också läsa om vilka karaktärsdrag som är utmärkande för din person. Gåvor du fått med dig till världen och hur du kan använda dem. Ex Har du livsväg 5 men är född den 4:e i månaden är ditt livstema väldigt olikt en person med samma livsväg men som är född den 27:e.
Här är en länk där du kan hitta information om energin kring just din födelsedag.

Präglingstal

Du kan också jämföra din livsväg med ditt Präglingstal. Talet säger en del om din uppväxt, hur du präglats och alltså möter omgivningen. För att räkna ut ditt präglingstal slår du samman siffran av din födelsedag och din födelsemånad. Om du är född den augusti så blir det enligt följande: 4+8=12 = 1+2 = 3 Präglingssiffran är 3.

Tolka ditt präglingstal och lär dig numerologi 1-9 här.

Personligt tal för innevarande år


För att se vilka influenser som är viktiga under året kan man räkna ut sitt personliga årstal.

Exempel: Säg att du föddes den 5 augusti. Då adderar du först ihop din födelsedag och din månad: 5+8=13. Sedan reducerar vi 13 (1+3=4). Nu adderar vi 4 till det nuvarande året, vilket i det här fallet är 2024.
Alltså 4+2+0+2+4=12 För att få ett ental behöver vi reducera summan 12 genom att först separera siffrorna och sen addera dem 1+2 = 3 Alltså är det personliga årstalet i det här fallet 3.

Tolka energin för ditt personliga års tal och lär dig numerologi 1-9 här.

Mästartal i numerologi

När man får fram dubbeltalen 11 och 22 ska man tolka dem som så kallade mästartal. Får man fram högre dubbeltal som tex 33, 44 etc kan man räkna ihop dem så att 33 blir 3+3 = 6. Man kan också tolka det som att ett dubbeltal förstärker/fördubblar aspekterna som finns i enkeltalet 3.

Mästartal 11

Personer med detta nummer anses vara visionärer och intuitiva. De har potential att bli stora ledare eller spirituella lärare.

Mästartal 22

Personer med detta nummer anses ha en stark vision och potential att manifestera stora idéer och projekt. De kan vara framgångsrika affärs- eller samhällsledare.

Mästartal 33

Mästartalet 33 är sällsynt och tillhör högt utvecklade själar som har stor potential att hjälpa och inspirera andra. De är vanligtvis mycket kreativa och kan använda sin talang för att göra en positiv skillnad i världen.

Sammanfattning

I numerologi använder man persondata som namn och födelsedatum. Bokstäverna översätts enligt ett system till siffror. Numerologi är en filosofi och en ödestro, där man utgår från att det var bestämt innan födseln vad någon skulle heta, vilka egenskaper man får med sig och vad man ska utveckla under livet.

För att få så detaljerad information som möjligt krävs att man räknar fram och jämför många delar i ett så kallat numerogram. Numerologin anses kunna visa vilka personlighetsdrag vi har sedan födseln, vad som präglat oss och vad som influerar på oss i livet. Den anses kunna visa vår själsliga vilja och vilken livsväg, vilket livstema vi är ämnade till.

Jag vill understryka att vi alla har eget val och att övningarna i denna artikel ska ses i första hand som ett nöje och i andra hand som ett redskap för personlig utveckling.

Tyckte du om artikeln? Då kanske du också vill läsa Siffrors betydelse 1-10

Om Du prenumererar på Nyhetsmail från Att Vara Nu – Medium Carola så får du inspiration och information direkt till din mail. I mailen får Du också veta när nya inlägg och artiklar presenteras.

Similar Posts