Drömmar är något som fascinerat oss människor i alla tider. Det är härligt att drömma sig bort, både att dagdrömma och när vi sover. I den här artikeln har jag försökt samla lite information och tipsa om hur man kan tolka sina drömmar. Här finns även tips på hur man kan tolka symboler, siffror och färger.

Drömmar
Kattungar sover i snitt 20 timmar per dygn, det är som upplagt för många härliga drömmar, inte sant? Den här lille kattkillen heter Happy.

Varför drömmer vi?

Att hjärnan är mer eller mindre aktiv när vi sover är allmänt känt och även om forskningen inte ännu kan förklara varför vi drömmer, så har de flera olika teorier kring drömmar och drömtydning. Oavsett om inte vetenskapen knäckt själva drömgåtan ännu, så har forskare kommit fram till att drömmarna har samband med vår psykiska och fysiska hälsa. Vi får mycket information från vårt undermedvetna genom våra drömmar om vi tolkar dem utifrån de känslor och symboler som uppenbarar sig i dem. Det kan förklaras som att vi i drömmen använder våra sinnen till att kommunicera med vår själ (vårt ”högre jag” eller ”inre visdom”) och även med andevärlden. Kommunikationen är självklar för oss under själva drömmandet, men när vi vaknar upp och kommer ihåg en dröm så förstår vi oftast inte drömmen direkt. Det beror på att språket i drömmen sker genom färger, symboler och känslor och inte på det logiska sätt som vi oftast använder i vår vakna vardag. Då kan vi behöva reda ut och tyda drömmen.

Drömtydning

Är man intresserad av att lära sig mer av sina drömmar är det första man ska göra att börja skriva ner dem. På så vis kan man lättare komma ihåg drömmen, se mönster i enstaka och flera olika drömmar och lära sig förstå och tolka informationen i dem. Har Du svårt att komma ihåg dina drömmar är det bra om du ställer in dig på att Du ska komma ihåg drömmarna när du vaknar. Gör detta på ett så bestämt och resolut sätt som du kan, i samband med att du går och lägger dig. När Du sen vaknar ska Du ligga kvar stilla i sängen och gå igenom drömmens händelseförlopp innan du kliver upp, rörelse skingrar drömmen från medvetandet. Skriv sedan ner det Du minns innan Du gör någonting annat. Ge inte upp om det inte fungerar på första försöket, utan försök nästa kväll igen så kommer det troligtvis att ge resultat.

Vad betyder drömmen

För att tolka språket, (kommunikationen eller budskapet) i drömmen krävs att vi omsätter känslorna och symbolerna från drömmen. För att krångla till det ytterligare så är drömspråket även personligt och beroende på vilken kontext vi lever i, vår kultur, uppfostran/uppväxt, syn på livet och av de bagage som vi bär på just nu i livet .

Det finns en mängd drömlexikon både i bokform och på internet där man kan läsa hur man kan tolka olika symboler, arketyper och händelser man drömt om. Att använda det som redskap för att tyda sin dröm kan vara bra, de ger en första bild, men det kan också bli väldigt onyanserat. Jag tycker att det är sin egna känsla och tolkning som ska ges störst vikt, så därför har jag lagt in ett tips om hur man kan tyda sin egen dröm, och även på hur man kan tolka symboler, längre ner i artikeln.

Välj gärna ut ett drömlexikon och/eller några symboltolkningssidor som finns på internet. Välj det du känner dig dragen till och använd som en grund när du tolkar dina drömmar. Jag tycker att man ska hålla sig till högst ett par (återkommande) källor eftersom ens själ då börjar kommunicera i drömmen via de symboler i källorna (boken, siterna) som har rätt betydelse för en. Själen är medveten om att man kommer förstå drömmens budskap genom att man använder den/de källorna. Klicka här för att komma direkt till avsnittet om symboltolkning där jag ger tips på ett par sidor som man kan använda som källor.

Tyda drömmar

En gammal shamansk teknik för att tyda drömmar är att gå tillbaka i drömmen och se på den ur olika perspektiv. Den här tekniken utgår från att det endast är du själv som kan tolka hur drömmen med sina symboler och känslor kommunicerar till dig.

Säg att du drömt att du är ute och går ensam i skogen då det plötsligt kommer fram en främmande hund till dig. Gå igenom alla sekvenser i drömmen ur alla möjliga aktörers och symbolers perspektiv, ett i taget. Du kan börja med att se på drömmen ur det perspektiv där du är dig själv i drömmen. Lägg märke till vad du kände när du gick i skogen, vad såg du? Hur kände du dig i skogen, var det en trygg känsla eller var du rädd? Var det något särskilt annat som du la märke till i drömmen, vart låg ditt fokus? Sedan ser du på drömmen ur skogens perspektiv. Hur känner du dig när du ”är” skogen, känns det bra för dig att det går någon annan där (som är du) eller är det en inkräktare? Vilka färger har du, står de för någonting? När du går in i skogens perspektiv så lägg märke till alla känslor som skogen har och om det är något som skogen vill säga dig? Sedan ser du på drömmen ur hundens perspektiv. Hur känner du dig i skogen? Hur känner du när du ser människan i skogen? Vad vill hunden säga till dig genom drömmen? Ställ frågor ur olika perspektiv och se om du finner något sammanband.

Du göra övningen på egen hand eller så kan du be en vän hjälpa dig att ställa frågor ur drömmens alla karaktärers och föremåls möjlig tänkbara vinklar. Förhoppningsvis får du en större förståelse för din dröm och hur känslorna och symbolerna i drömmen kommunicerar till dig.

Klardrömmar

En klardröm är en dröm där du plötsligt är medveten om att du drömmer. Den här typen av drömmar kan du påverka hur du agerar och du följer inte bara med i händelseförloppet. Kommer du tex till en svår uppgift kan du lösa den på ett kreativt sätt, det finns inga fysiska eller logiska begränsningar som det finns i det vakna livet.

Ut ur kroppen upplevelse

En Ut ur kroppen upplevelse (UKU) rankas inte som en dröm. Personen som har upplevelsen känner sig helt vaken och vet att hen inte drömmer. Det känns som en tydlig och verklig händelse. Faktum är att jag själv faktiskt känt mig mer vaken än vad jag normalt gör när jag inte sover! Vill du läsa mer om UKU så kommer jag skriva en artikel som handlar om det. I den artikeln ska jag även beskriva min egen erfarenhet av UKU. Prenumerera på mitt nyhetsbrev så får du en notis till din mail när artikeln är färdig.

Symboltolkning

Andevärlden talar till oss genom att använda olika frekvenser. I vår värld upplever vi dem som symboler, färger och siffror. Förutom i drömmar så kan vi även få till oss symboler när vi mediterar eller så ser vi återkommande symboler, ex siffror i vardagslivet. När universum skickar tecken till dig, i form av olika siffror/sifferkombinationer ska du fundera på vad du gjorde/tänkte/kände precis då du upptäckte tecknet. Ofta är tecknen från universum nämligen bekräftelser på att Du är på rätt väg i ditt agerande. Det finns sidor på internet som kan vara bra för att få hjälp med att tolka symboler, ofta kan man även läsa om budskapet bakom symbolerna och på så vis få en förståelse för sin livssituation. Andevärlden är klok och de vet vilket bok/sida du använder när Du tolkar, så använd gärna samma medie/site/bok i alla fall under en period och se vad Du får ut av det. Kom ihåg att inte ta det på fullaste allvar, utan se det mer som en rolig grej och ta till Dig den informationen som känns rätt för Dig.

Djurs betydelse (och växters)

Som all symboltolkning så ska den alltid utgå från din personliga tolkning. Fråga dig själv vad djuret betyder för dig. Kolla på dess färger, former och egenskaper och känn in vilken känsla du får av djuret. Ibland vill man läsa tolkningar som redan är färdiga och det kan ge en djupare förståelse för budskapet djuret för med sig. Jag kan tipsa om en sida på internet där man kan läsa om olika djurs betydelse, Spirit Animals (sidan är på engelska). Vill Du hellre läsa om djuret på svenska så finns det böcker om både växter och djurs betydelse och vilket budskap de bringar till oss. Om Du söker på internet kan du skriva djurets namn och sedan andlig betydelse, så kommer det troligtvis upp information om det.

Siffrors betydelse

Om man upplever att vissa siffror eller sifferkombinationer återkommer ofta under en period i livet kan det vara bra att ta reda på vad siffrorna står för. Fundera på om det är något särskilt du gjorde, tänkte eller kände när du ser tecknen. Då kan du lättare förstå vad siffrorna betyder i ditt fall. Vill du lära dig mer om siffror kan du läsa på om numerologi. Jag har gjort en artikel som tar upp energin bakom siffrorna 1-10 och den kan Du kan läsa här. På sidan Angelnumbers kan man läsa om energierna/budskapen bakom fler siffror (sidan är på engelska). Länken går till en indexsida där man kan klicka på just de sifferkombinationer som man blivit uppmärksammad på.

Färgtolkning

Färger och färgers betydelse uppfattas precis som det är med all annan symboltolkning, individuellt. Vi tolkar oftast färgen och symboler utifrån en gemensam grundförståelse (det kollektiva medvetandet) och sedan behöver vi gå djupare in i den på ett personligt plan för att förstå vad den förmedlar. För att bygga upp sitt eget ”symbollexikon”, vad det betyder för just Dig kan det ändå vara bra att utgå från en mall som man sedan bygger vidare på. Känn in en färg i taget, och skriv ner vad den ger Dig för känsla. Här är en lista på vissa grundenergier i några färger. Som Du kan se finns det både positiva och negativa känslor kopplat till varje färg. Man kan tolka dem som att klara, rena färger representerar de positiva och starkaste egenskaperna för färgen medan grumligare toner representerar de ”negativa” aspekterna. Färgernas nyanser berättar också om det finns inslag av andra färger (energier) som påverkar tolkningen. Plocka den/de känslor från listan som Du själv känner stämmer bäst in i Ditt sammanhang när Du tolkar färgerna.

  • Brun, tillväxt, företagsamhet, hemtrevnad, djur och natur. Jordens färg, slå rot och nå mål, hälsoproblem, behov av balans och rening
  • Röd, mod, hälsa, passion, lust, starka känslor, skapande kraft, vilja, förändringar, aggression, nervositet, impulsivitet
  • Orange, känslighet, medkänsla, anpassningsförmåga, stimulans, värme, kreativitet, mod, glädje, lycka, social talang, obalanserade känslor, oro, stolthet/högfärd
  • Gul, attraktion, intellekt, studier, beslut, optimism, inlärning, vishet, tendens att vara kritisk, överdrivet analyserande, känsla av att inte fått tillräckligt med erkännande
  • Grön, harmoni, balans, förnyelse, healing, barmhärtighet, kärlek, empati, tillväxt, pålitlig, styrka, osäkerhet, snålhet, brist på tillit till sig själv, ha-begär
  • Rosa, vänskap, kärlek, ära, universell kärlek, renheten, glädje, tröst, samhörighet, stillsam och anspråkslös, konst, förälskelse, omogenhet
  • Blå, lycka, healing, tålamod, lugn, hängivenhet, sanning, allvar, stillhet, isolering, melankoli, stress, dominans, fruktan, glömskhet, överkänslighet
  • Lila, meditation, andlighet, intuition, klarhet, andligt sökande, behov av att klara upp saker, högdragen, behov av sympatier, känna sig missförstådd
  • Vit, sanning, renhet, ärlighet, oskuld, kreativt uppvaknande.
  • Svart, skydd, dölja, instängda känslor, förståelse för lidandet, obalans, beroende av substanser.

Sammanfattning

Forskare kommit fram till att drömmarna har samband med vår psykiska och fysiska hälsa men teorierna om drömmar och drömtydning spretar. Vi får mycket information från vårt undermedvetna om vi tolkar dem utifrån de känslor och symboler som uppenbarar sig i dem. Det kan förklaras som att vi i drömmen använder våra sinnen till att kommunicera med vår själ (vårt ”högre jag” eller ”inre visdom”) och även med andevärlden. Andevärlden talar till oss genom att använda olika frekvenser. I vår värld upplever vi dem som symboler, färger och siffror. För att lära om oss att tolka språket, (kommunikationen eller budskapet) i drömmen krävs att vi omsätter känslorna och symbolerna från drömmen.

Att använda färdiga droglexikons kan vara bra, de ger en första allmän bild, men den egna känslan och symboltolkningen ska ges störst vikt. Håller man sig till en eller högst ett par (återkommande) källor börjar ens själ/andevärlden kommunicera via de symboler i källan som har rätt betydelse. Själen/andevärlden är medveten om att man kommer förstå drömmens budskap genom att man använder den/de källorna. Kom ihåg att inte ta Din symboltolkning via olika källor på nätet på fullaste allvar, utan ta endast till Dig om/den informationen som känns rätt för Dig.

En klardröm är en dröm där du plötsligt är medveten om att du drömmer. Den här typen av drömmar kan du påverka hur du agerar och du följer inte bara med i händelseförloppet. En ut-ur-kroppen upplevelse (UKU) däremot rankas inte som en dröm. Personen upplever en tydlig och verklig händelse och känner sig helt vaken, vet att hen inte drömmer.

Tyckte du om det här inlägget?
Då kan du prenumerera på nya inlägg & nyheter direkt till din e-post

Är Du intresserad av personlig utveckling så kan Du även läsa mitt inlägg om Självkännedom

Similar Posts