Vill Du testa om du är medial kan du läsa och svara på några frågor jag listat i den här artikeln. Även om Du inte skulle svara Ja på så många av frågorna i testet så är det möjligt att Du ändå kan utveckla dina förmågor. Kanske finns det saker som Du behöver bearbeta eller utveckla personligt och andligt först, innan Dina mediala sinnen ska kunna träda fram. Din intention och ditt intresse att själv utvecklas är jätteviktig för att utveckla medialitet. I den här artikeln har jag använt begreppet mediala förmågor som ett samlingsord för ESP, extrasensorisk perseption (det vi i folkmun kallar sjätte sinnet).

testa om du är medial

Hur vet man om man är medial?

Min övertygelse är att Du, liksom alla andra människor, har inbyggda mediala förmågor. Det finns de som inte kommer kunna utveckla medialitet i den mening att ta kontakt med andevärlden, och det kan såklart bero på olika saker. Är du genuint intresserad av att utveckla din medialitet så kommer du med stor sannolikhet kunna göra det. Kanske Du redan använder mediala förmågor i vardagen, utan att vara helt medveten om det (?) Om Du känner Dig dragen till att utforska Dina förmågor & är öppen för utveckling så tycker jag att Du ska göra det! Här kan du testa om du är medial.

Testa om du är medial

Svarar Du Ja på några av frågorna nedan har Du förmåga att utveckla medialitet.

 • Har Du en känsla av att Du är en del i något mycket större? Att Du har mer förmågor att bruka?
 • Har Du upplevt att Du känt av andras energier? Exempelvis andras sinnesstämningar.
 • Har Du upplevt en närvaro utan att någon annan fysisk person eller djur funnits i närheten?
 • Behöver Du mycket ensamtid för återhämtning?
 • Har Du god kontakt med djur och upplever du att du förstår dem?
 • Har Du upplevt att Du sett någonting i ögonvrån, eller att Du sett oförklarliga skuggor?
 • Har Du plötsligt kunnat få till Dig nyttiga idéer eller tankar som från en intelligentare/högre källa?
 • Litar Du till Din magkänsla? Upplever Du att Du har en bra intuition?
 • Har Du någon gång kunnat veta vad en annan person tänker?
 • Har Du känt av plötsliga förändringar i Ditt humör när Du varit i stora folksamlingar?
 • Har Du kunnat känna andras kroppsliga symtom i Din egen kropp, sådant som inte varit ditt egna?
 • Har Du haft sanndrömmar?
 • Har Du kunnat förutse en händelse?
 • Har Du känt en icke fysisk person ta på dig någon gång?
 • Har Du känt av oförklarliga lukter eller smaker?
 • Har Du känt av oförklarlig kyla, värme eller små vattendroppar kring dig?
 • Har Du hört oförklarliga ljud som steg, knäppningar eller likande?
 • Har Du hört röster/mummel (eller ditt namn) som verkar komma från ingenstans?

Vad är mediala förmågor?

Mediala förmågor kan beskrivas som de inre sinnesintryck en medial person uppfattar som inte är uppenbart för andra icke mediala personer. Man kan få intryck som inre bilder/filmer – det kallar klarseende (Clairvoyanse). Eller så hör man ord, fraser, musik etc – klarhörande (Clairaudince). Andra intryck kan vara smak (Clairgustance) eller doft (Clairalience) eller känsel (Clairsentience). En medial förmåga är också att man ”vet”, utan att få något särskilt intryck, och det kallas klarvetande (Clairknowingness). Ofta samverkar de mediala förmågorna och intrycken kommer genom flera sinnen samtidigt. I början när man utvecklar medialitet är det vanligt att intrycken kommer starkt, ex kan det bli väldigt känslostarkt och emotionellt.

Utveckla dina mediala Förmågor

Är du intresserad av att utveckla dina mediala förmågor kan du med fördel börja med att delta i en utvecklingscirkel. Du kan också gå kurs eller delta i andra event då du får träffa likasinnade. Jag erbjuder utvecklingscirklar hemma hos mig på Alnö och på distans via videolänk. Du hittar mitt kursutbud här. Vill Du delta på event eller i en utvecklingscirkel så kan du göra anmälan på min BokaDirekt sida.

mer om Mediala & andliga tjänster

På Mediumförbundets sida kan man läsa om skillnaden mellan Medium, Psychic medium och andra andliga aktörer som på olika sätt använder sina mediala förmågor. Du hittar den sidan här.

Tyckte du om det här inlägget?
Då kan du prenumerera på nya inlägg & nyheter direkt till din e-post

Similar Posts