kansla och logik

Kanaliserat budskap om känsla och logik

I tider då det är svårt, i tider när det är ovisst, ledsamt, då man känner sig missförstådd eller avvisad. I dessa tider passar det bra att lägga ner lite extra tid på självet och själen. Gå in i enskildhet och sök svaren i känslorna snarare än intellektet.

Känslan och logiken hör inte alltid samman, vilket är en stor orsak till att det blir obalans i och kring kroppen. När det händer känner vi en osäkerhet och obeslutsamhet i en ständigt malande process, en negativ spiral. Även om logiken säger att känslan är obefogad, behöver logiken också tillåta känslan att genomlevas.

När logiken stänger in känslan och tvingar den tillbaka kan man likställa det med att känslan låses in, som en fånge. Den kommer inte ut förrän fångvaktaren, dvs logiken släpper ut den. Acceptera därför känslorna som kommer (även om du tycker de är irrelevanta) och lev i känslan en stund. Den kommer i så fall att släppa taget om dig och sväva undan i sinom tid.

Logiken kan förstå att känslan inte är skapad i nuet, utan fastnat i dig vid ett tidigare tillfälle. Känslan fick möjlighet att växa eller att visa sig på grund av något som hände i nuet. Om logiken kan förstå vad som triggade fram känslan kan den även tillåta känslan att lätta från kroppen.

Logiken måste söka tidigare händelser då samma känsla uppenbarade sig, då den uppstod och fängslades. Ibland skuggas logiken av trauma som blockerat minnet och finner då inte svaren. Likaväl behöver känslan accepteras och genomlevas för att släppa taget och försvinna.

Beroende på personlighet har logiken utvecklat olika grader av försvar och hinder för känslor att tränga fram. Endast de som accepterar att det hänt kan finna nycklar att låsa upp bojorna och befria sig själva. Medan vissa paketerat känslorna ytligare finns det de som grävt ner dem långt in i släktbandets led. I dessa fall får kommande generationer genomlida känslorna och kämpa än hårdare för att frigöra dem.

Egentligen är det inte svårt, utan enkelt. Det som gör det svårt är att ni lärt er att inte genomleva känslor, att känslor väcker känslor hos andra, och er logik tillåter inte känslorna att passera. Acceptera dem, välkomna dem, sitt kvar med dem, tillåt dem sedan passera. Släpp taget och märk hur de suddas ut.

Först när de är genomlevda och ute kan nya energier fyllas på i dess tomrum. Det som händer då, är att det sker ett utbyte av energi och en utveckling av dig som individ.

Om budskapet Känsla och logik

Budskapet om Känsla och Logik nedtecknades den 29 juni 2023. Texten handlar om hur vi människor har en tendens att motarbeta det vi känner genom lägga för stor vikt på det vi tänker. Budskapet kan vara ett stöd när vi hamnar i obalans, när vi känner oss osäkra, obeslutsamma eller när det skaver i livet på något sätt.

Det påminner oss om att vi ska tillåta alla känslor vi har/får istället för att låsa in dem, även när vi har svårt att acceptera känslorna med vårt förstånd. I budskapet jämförs känslor med energier som vi låser inom oss och som vi måste frigöra för att kunna släppa in något nytt (bättre) och för att utvecklas.

När du läser budskapet om Känsla och Logik, så stanna gärna upp och reflektera efter några rader innan du fortsätter läsa. Kanaliserade budskap är inte helt rena från nedtecknarens influenser så det är viktigt att du bara tar till dig den informationen du tycker känns sant för dig och släpper det du inte håller med om.

Fler kanaliserade budskap

Om du vill läsa fler nedtecknade budskap kan du titta under kategorin Inspirerad och kanaliserad text . Du kanske även är intresserad av att testa om Du är medial eller få 10 Tips som Ökar ditt Självförtroende?

Similar Posts