Det här inlägget handlar om betydelsen av siffrorna 1-10. Jag har skrivit artikeln utifrån den numerologi som man även finner i Tarot. Siffrors betydelse är ofta beroende på sammanhanget, men det är bra att känna till deras grundenergier om man vill lära sig tolka information och budskap mer korrekt.

siffrors betydelse 1-10

Siffrors betydelse 1-10

Klicka på en siffra nedan så kan du läsa om hur den kan tolkas. När du kan grunden av siffrors betydelse 1-10 kan du lättare även tolka olika sifferkombinationer.

Alldeles innan en ny början. Just innan något nytt ska hända, en ny cykel är på väg att inledas.

Personlighetstyp:
Oerfaren, nybörjare som inte har erfarenhet alls inför det som ska komma, sorglös, naiv

Ny början. Första steget. Vilja, potential, impulsivitet, aktivitet. Står för individen, egot och skaparenergin

Personlighetstyp:
Lätt att starta upp saker, inspirerande, individualist, ledartyp, organiserande, samarbetssvårigheter

Balans och harmoni. Relationer, tvåsamhet, val, tudelade viljor, beslut

Personlighetstyp:
Förstående, empatisk, bra på att samarbeta och kompromissa, blyg, försiktig

Växande, kreativitet, förändring, vänskap, syntes, oberoende

Personlighetstyp:
Aktiv, social person, mångsidig, harmonisk, ytlig

Hållbarhet, fundament, disciplin, stabilitet, stagnation, vila

Personlighetstyp:
Hårt arbetande, stabil, bra på att planera och administrera, förutsägbar

Någonting nytt kommer in, stress, förändring, instabilitet, konflikt, osäkerhet

Personlighetstyp:
Framåtsträvande, kvick, modig person, älskar utmaningar, rastlös, svårt för att slå sig till ro

Nostalgi, harmoni, nöjdhet, familj, gemenskap, bekvämlighet, skönhet, hälsa, sympati, seger

Personlighetstyp:
Social, vänlig, empatisk, tycker om att ta hand som sitt hem och andra, självbelåten

Visdom, personliga val, andlighet, flera val, inre växande, lärdom och uppoffringar, leda i team

Personlighetstyp:
Tankfull, intellektuell, fantasifull, behöver egentid, kylig

Vilja, prioritering, dynamisk energi som förs framåt mot fulländning och avslut, snart klart – kämpa lite till, inre resor, healing

Personlighetstyp:
Öga för detaljer, ordning och reda, arbetsmyra, dålig förlorare.

Integration, nära slutet av en cykel, flexibilitet, medlidande, initiering, nära fulländning, kan behöva vara vaksam (vinden kan vända), fortsätt – du är på rätt väg och snart i mål, kämpa lite till

Personlighetstyp:
Kreativ, framgångsrik, talangfull person, gillar omgivningens uppskattning utan att bli skrytsam

Cirkeln sluts, fullbordandet av en cykel och starten på en ny, transformation, helhet, lycka, stabilitet och tillväxt, fred

Personlighetstyp:
Stabil, trygg, en person som skapat sig trygghet på många plan i livet.

Udda och jämna tal

Energin som udda siffror representerar är mer ostabil och föränderlig än energin i jämna siffror. Utan att värdera någonting som positivt eller negativt kan man säga att udda siffror ofta visar att är något nytt som händer som ska beaktas eller behandlas. De jämna siffrorna utstrålar mer balans och/eller att det inte händer så mycket (av olika anledningar). För att tolka om det är en positivt eller negativt energi kring denna udda/jämna siffra behöver man oftast mer information, och då kan man tyda siffran i sig och såklart omständigheterna den dyker upp i.

Sifferkombinationer

När det gäller sifferkombinationer kan man slå ihop egenskaperna av de enskilda siffror som finns i kombinationen och så kan man även addera man ihop siffrorna för att få ut ytterligare en siffra/energi/egenskaper. Ex så är siffran 15 uppbyggd av 1 och av 5 som tillsammans blir siffran 6. 15 kan man alltså tolka utifrån de kombinerade energierna från siffrorna 1,5 och 6. Exempel: man har förmåga/kraft (1) att ta sig ur en stressig/svår situation som man kanske känner sig låst i (5), och man kan då uppnå harmoni (6)

Dubbla siffror av samma sort förstärker och dubblar energierna.

Betydelsen av Upprepande ettor (ex 11)

Ett vanligt tecken vid andligt/medialt uppvaknande är att man återkommande ser upprepande ettor. Det handlar alltså inte om någon enstaka händelse, utan det är återkommande, synkroniserade meddelanden via siffror som berättar för oss att nu är det dags att tag i livet på ett djupare plan. Det behöver naturligtvis inte vara just ettor (men det är vanligt). Även andra återkommande sifferserier som dyker upp på olika ställen under en period ska få oss att stanna upp och lyssna till vad vi egentligen vill göra med vårt liv. Försök vara uppmärksam på vad du gjorde, tänkte och kände i samband med att sifferkombinationen dyker upp. Det kan vara ett budskap om att du är på rätt väg (gör mer) eller om att det är någonting du behöver förändra i ditt liv (gör mindre).

Livets väg

För att förstå siffrornas energi kan man se siffrorna 0-10 som en resa genom livet, eller en resa genom ett projekt, vilket som helst. Då representerar siffran 0 skedet innan Du ens vet om att det ska hända.
1 är början på resan och 10 är slutet på den resan. Man kan utgå från vilka känslor och vilken energi de olika livsskederna ger dig, den energin är därmed siffrans betydelse.

1 står för när du får idén, 2 är när du implementerar idén eller din teori. Här tar tankarna form och du planerar, beslutar. 3 är när idén omsätts i praktiken.

4,5,6 är egentligen en upprepning av 1,2,3 men här har du involverat fler personer. Här försöker vi arbeta, komma vidare tillsammans med någon annan/några få andra som en grupp på något sätt. 4 är alltså när vi vår idé innefattar andra människor, något som alla idéer förr eller senare gör. 5 är när vi lär oss hur vi ska implementera det i gruppen, det kan vara en stressig och osäker period. 6 är när vi omsätter den idén i praktiken, tillsammans med andra, här är det mer harmoni och man kommer vidare.

7,8,9 är återigen en utveckling av tre föregående siffrornas energier men här har vi lärt oss mer och lär oss mästra samarbetet med andra. Här hjälper vi även de som finns omkring oss. 7 är när vår idé/projekt inkluderas till familjen, vännerna eller större grupp av personer/samhället. Det kan alltså innebära att det blir större friktion och mer tävling. 8 är när vi lär andra och hjälper andra genom att hålla lugnet genom förändringar. 9 är när vi leder större projekt mot ett slut eller till en färdighet.
10 är när cirkeln sluts och när vi återigen står inför något helt okänt.

I Tarot finns även klädda kort page, knekt, drottning och kung. De kan man säga representerar vårt lärande där pagen är början på vår lärande resa och kungen är mästaren av talangen. Stora arkanan i Tarot tar upp livets resa på ett mer själsligt och andligt plan, men enligt samma princip. Vill Du lära Dig mer om Tarot så kan Du boka in dig på en av mina kurser. Mitt kursutbud hittar Du här.

Andra symboler att tolka

Ibland finns det olika symboler som man behöver ta hänsyn till när man tolkar siffrors betydelse. I Tarot tex finns det ofta flera symboler på varje kort som man tolkar i kombination med andra kort med dess symboler och siffror. Det finns såklart massor att utforska inom det här området, men om man använder sin psychic förmåga och har en grundförståelse för siffrors betydelse så räcker det långt. Man bygger upp sitt egna, inre, symboltolkningsbibliotek allt eftersom. Jag har skrivit om symboltolkning i artikeln ”Drömmar”. Avsnittet som handlar om det hittar Du här.

Siffrors betydelse tips på länk

När universum skickar tecken till dig, även i form av olika siffror/sifferkombinationer ska du fundera på vad du gjorde/tänkte/kände precis då du upptäckte tecknet. Ofta är tecknen från universum nämligen bekräftelser på att Du är på rätt väg i ditt agerande, eller att du på något sätt ska vara uppmärksam kring någonting. Vill Du läsa mer om Siffrors betydelse finns det olika webbsiter, tex kan jag tipsa om sidan Angelnumbers. Där finns alla siffror och väldigt många sifferkombinationer med utförlig text till. Men kom ihåg att Din egna tolkning alltid är överordnad andras tolkningar. Följ Din egen känsla och använd de verktyg/forum du dras till för att skapa ditt egna symboltolkningsregister.

Tyckte du om det här inlägget?
Då kan du prenumerera på nya inlägg & nyheter direkt till din e-post

Similar Posts