Kanaliserat budskap 4

Kanaliserat budskap 4

Balans i det här avseendet handlar om dina känslomässiga yttringar, de svängningar som sker inom dig, kontra de energiflöden som påverkar dig utifrån. Först och främst ska dessa energiflöden balanseras inne i kroppen, sedan kring kroppen och ut i sfären kring människan.

Mästrar man att balansera sin egen energi sprider detta sig ut i omgivningen och på så vis märker man allt eftersom hur saker och ting radar upp sig, struktureras, och förändras på ett balanserat sätt. Omvärlden i ens närhet påverkar inte eller beblandas inte med balansen inombords.
 
Beror omständigheterna på andras obalans eller din egen? Ja, det är en bra fråga som är komplex. Oftast beror det på balansrubbningar inom kroppen, den egna energin således, och det är den du lättast kan påverka.

Andras balansrubbningar kan mildras av en välbalanserad människa, men alla förändringar som är bestående kommer inifrån den enskilda individen.
För att få balans i omvärlden krävs således att alla, eller i alla fall så många individer som möjligt, har nått fullständig balans i sitt inre, i sin kropp och i sitt sinne. Som du förstår är detta en komplicerad och ganska svår uppgift att lösa. Men ju fler människor som längtar och strävar mot att nå fullständig balans, ju snabbare kommer vi se resultat.

Det har gjorts försök att påverka omgivningen med sammansatta meditationer och det har gett gott resultat. Problemet är att balansen som skapas inte blivit beständig, eftersom människans sinnen ännu inte klarat av att i sådana massor hålla gemensamt balanserade energinivåer en längre period. Det har i princip upphört i samband med (eller kort efter) att meditationerna avslutats. I motsats kan man förklara det som att ju mer obalans som råder hos individerna, ju mer obalans syns och sprids i omvärlden. 

Ni har en viktig uppgift i att hålla glädjen, lyckan i harmoni så det överensstämmer med det som är den äkta kärleken. Ni eftersträvar höga mål som inte är i harmoni och balans med själens och livets kärna. Det är svårt för människan att förstå och känna igen äkta och djup kärlek. Det är svårt att ta emot den på ett balanserat vis. Och det är lätt att förväxla den. Med det sagt behöver människan finna nya vägar och mål. 

Om kanaliserat budskap 4

Nedtecknades 10 maj 2023.

Fler kanaliserade budskap

De kanaliserade budskap jag lägger ut som inlägg hamnar under kategorin Inspirerad och kanaliserad text så om du vill läsa fler budskap är du välkommen att kolla där. Budskapen är tidlösa och kommer därför vara aktuella en lång tid framåt.

Kanaliserat budskap 1 Kanaliserat budskap 2 Kanaliserat budskap 3

Similar Posts