kanaliserat budskap 1

Kanaliserat budskap 1

Beroende på massornas kritiska syn på varandra kommer världen skåda ytterligare utbrott och hotbilder. Lösningen på problemet är inte att var och en ska försöka stoppa det som händer i omvärlden, utan istället behöver alla fokusera på att laga det som är trasigt inom sig själv. Det måste börja med individen och dennes syn på livet, sig själv och på kärleken.

Provocerande? Ja, kanske för vissa, men andra förstår att det inte sitter djupare än så.  Svårt? Både ja och nej eftersom människan tenderar att skjuta allt ifrån sig och skylla på andra. Det verkar inte vara enkelt att se sig själv som en del i ett större sammanhang. 

Det avspeglar sig i världen hur lite människan lägger energi på att läka sig själv. Det finns dock många som arbetar både med sig själv och engagerar sig i omvärlden, det är beundransvärt. Du ska älska din nästa såsom du älskar dig själv, och då du inte älskar dig själv så.. ja, du ser.. då finns inte möjligheten att kunna förstå eller älska andra. Människan tror gott om sig själv, blindheten har sitt ursprung i det sk paradiset – att det finns en tro om vad människan behöver och vill ha – som inte är sann. Ni skapar en bild av kärlek, en illusion som endast förvirrar er. Den ger stolthet, rädsla, ilska, den stämmer inte överens med sanningen. För att förstå sin egen roll i livet, på jorden och i universum behöver människan djupdyka i sig själv och göra klart för sig sin rätta natur och upptäcka kärlek och förståelse. Först då kan tyranni upphöra.

Glädjande nog finns redan aktörer som arbetar i kärlek. Dessa måste stiga fram och bilda union. De ska sprida information och inspirera till aktion i kärlekens tecken. Arbete pågår men blockeras av förmörkande makter i samhällen. Även de som utger sig för att arbeta i kärlek och ljus kan omedvetet bidra till ångest och nedfall. De som i sitt inre förstår kärleken, de som har medkänsla, bidrar till att häva effekten, ibland osynligt och även omedvetet. Dessa människor är viktigast för att stoppa förfall. De som vågar kliva fram och inspirera fångar många som i sin tur fortsätter arbetet på sina håll. En massiv, ärlig och enig front kan med åratals arbete förändra situationen – men den börjar med individernas egna förståelse. 

Om kanaliserat budskap 1

Detta budskap handlar om de hemskheter som pågår i världen. Kanaliserat budskap 1 nedtecknades under några få minuter den 9 nov 2023 och budskapet kommer vara aktuellt en lång tid fram i mänsklighetens historia.

Om Kanaliserade budskap

Jag har fått text från andevärlden i stort sätt hela mitt liv, det är för mig ett sätt att kommunicera med mitt inre och med universum. Jag skriver när jag känner att jag blir inspirerad till det, och ibland blir jag även instruerad att jag ska skriva.

Först försätter jag mig i rätt tillstånd och ber att få ta emot en text, till en person eller till en grupp personer. När jag kanaliserar skrift tar jag emot informationen samtidigt som jag skriver ner den. När jag börjar får jag ofta till mig först ett par ord och när jag skriver dem rullar informationen in allt eftersom. När jag skriver ett ord får jag nästa och så kommer de till mig i en strid ström ungefär i takt med mina nedteckningar.

När jag skrivit en stund kan flödet stanna upp i några sekunder, för att sedan komma i gång igen. Ibland stannar det upp för att jag skrivit fel och ska byta ut ord eller formulera om, vilket jag då blir instruerad att göra. Flödet stannar också upp om jag råkar störa det med mina egna tankar, vilket kan hända om jag på något sätt tvekar, ifrågasätter informationen eller ställer frågor till min källa.

Jag försöker hålla mig neutral och inte ifrågasätta orden och meningarna som jag uppfattar. När jag någon gång ställt inre frågor under själva kanaliseringen kan jag, (oftast), när jag i efterhand läser texten ändå se att den innehåller svar på det jag undrat över. Källan som jag skriver för varierar, det kan vara avlidna nära och kära, eller andra energier som verkar för vårt högsta och bästa, dvs andliga guider eller vägledare. Visst är det spännande?

Fler kanaliserade Budskap

De kanaliserade budskap jag lägger ut som inlägg hamnar under kategorin Inspirerad och kanaliserad text så om du vill läsa fler budskap är du välkommen att kolla där. Budskapen är tidlösa och kommer därför vara aktuella en lång tid framåt.

Kanaliserat budskap 2

Similar Posts