Hur bra självkännedom har Du? Det är inte ovanligt att ens självbild skiljer sig lite från omgivningens bild av vem man är som person. Kanske upplever man att man har brister fast andra faktiskt inte ser dem, och kanske ser andra förmågor och färdigheter hos en, som man själv inte tänker på. Det finns också människor som tror väldigt bra om sig själva, fast dom runt omkring inte alls håller med. Vill man ha ett genuint självförtroende och älska sig själv behöver man först ha lärt känna sig själv, dvs man behöver ha god självkännedom. Annars är det ju som att man älskar en version av sig själv som inte existerar. När du kan älska dig själv kan du även på riktigt älska andra. Kanske kan vara så att om man har en felaktig självbild så blir även ens behov felaktigt bemötta? Kanske är det så att den äkta kärleken uppenbarar sig först när vi har mod och förmåga att se oss själva såsom vi faktiskt är.

självkännedom

Hur lär man känna sig själv?

Att ställa frågorna vad? hur? var? när? varför? för vem/vilka? kan vara en bra strategi för ökad självkännedom. De kan hjälpa en att växa personligt och förbättra sin livskvalité. Att reflektera över sina beteenden och de känslor som uppstår i vardagen är vägen till att lära känna sig själv. Reflektera inte när du känner dig triggad eller i affekt, utan gör det när du känner dig lugn och harmonisk.

Här nedan har jag beskrivit hur man kan tänka kring varje fråga. Dessa frågor går många gånger in i varandra och kanske märker du att du måste svara på dem i en annan ordning än hur jag skrivit dem här nedanför. Försök att vara ärlig och så långt det går även objektiv, dvs försök att se helheten i ditt liv.

Var varsam och öm med dig själv när du reflekterar, du duger precis som du är, även om du ser brister och fel. Du har ju en vilja att förändras, du vill förbättra din självkännedom, så försök se på dig själv som om du vore den kärleksfullaste föräldern.

Alla dina känslor är viktiga och genom dem kan du lära dig massor om dig själv. Känslor är dock bara en del av dig och de definierar inte vem du är och vem du kan bli.

Hur känns det för dig? Hur beter du dig?

Börja att ärligt reflektera över hur du känner dig alternativt hur du beter dig just nu. Var ärlig mot dig själv och hitta inte på att du känner dig eller beter dig på ett sätt så som du skulle vilja att det är. Det finns många som har gott självförtroende utan att de har särskilt mycket självkännedom. När man verkligen vågar se sig själv, precis som man är, kan det uppstå en smärre identitetskris. Även om det såklart är jobbigt att vara i en sådan situation så tar man sig igenom det om man vill, och blir en bättre version av sig själv.

Det är ok att inte alltid må bra eller att känna jobbiga känslor ibland. Det är också ok att göra fel ibland. Det brukar alltid gå att ”göra om och göra rätt”.

För att man ska kunna gå vidare behöver man ofta kunna acceptera att känslorna/beteendet finns där och inte tränga undan dem. Om man kan lära sig när och varför jobbiga känslor/oönskade beteenden kommer kan man också lära sig hur man ska hantera dem.

Vart känns det?

Ibland kan känslor sätta sig på ett ställe fysiskt i kroppen och orsaka smärta eller besvär. Oro sitter hos många tex i magen. Hur känns det fysiskt i din kropp just nu? Hur brukar det kännas? Reflektera över om din fysiska upplevelse av kroppen kan vara kopplat till någon känsla eller händelse. Har man problem med sömn eller ont någonstans kan det ibland släppa när man bearbetat sitt förflutna.

Vi har alla varit med om händelser som påverkar våra känslor och beteenden. Det behöver inte vara större trauman utan vi kan även påverkas av saker som hänt i vår barndom då vi tex inte förstått andras beteenden mot oss. Genom att se tillbaka och reflektera över tidigare händelser kan vi lära oss att släppa beteenden/känslomönster som dessa händelser fört med sig. När vi utsätts för liknande saker (eller får samma känsla) i vår nutid kan våra beteende/känslomönster triggas igång igen. Även om vårt beteende/vår känsloreaktion en gång hade en funktion av att skydda oss, så kanske de inte längre gynnar oss. När vi bearbetar händelser från ex barndomen behöver vi förstå vår dåvarande reaktion utifrån den kunskap vi hade då. Kanske har vi nu en helt annan kunskap och skulle därmed reagera på ett annat sätt, om det var i nutid som vi för första gången var med om händelsen. När ”barnsliga” beteenden och irrelevanta känslomönster från tidigare händelser kommer fram i nutida situationer så har vi möjlighet att läkas genom att omskapa händelserna utifrån ett vuxnare och klokare perspektiv.

Har man fysiska åkommor så bör man uppsöka en läkare för att reda ut så att det inte föreligger sjukdom. Har man obearbetade trauman så rekommenderar jag att man söker professionell hjälp för att komma vidare i sitt liv. På 1177.se kan man få hjälp med ångest, depression och PTSD, Posttraumatisk Stress. Om man vill ha hjälp med att bearbeta mindre allvarliga händelser under sin uppväxt (som påverkar eller hindrar din personliga utveckling) rekommenderar jag att man söker stöd av samtals- eller psykoterapeut.

För att öka din kroppsliga självkännedom kan du göra en sk ”scanning” av dig själv. Jag har skrivit en enkel meditation för det, som du kan hitta här.

När känner du så? När beter du dig så?

Reflektera/känn efter i vilka situationer du mår så/har den känslan eller beteendet. Är det jämt eller i vissa stunder?

Kan du se något samband då det sker någonting som triggar igång detta beteende/dessa känslor? Kanske är du hungrig, rädd eller har andra behov som inte blivit tillgodosedda?

Kanske projicerar du dina känslor på andra och ser deras fel? Att veta sina gränser och sina triggers är en väsentlig del i att få ökad självkännedom. Försök att vara uppmärksam i vardagen på vad och när du triggas till att ge uttryck för ett oönskat beteende eller känslopåslag. När du vet det kan du lättare uppmärksamma när det händer och göra någonting för att förhindra eller bromsa det.

Kom ihåg att du oftast inte kan påverka andra, men du kanske kan påverka hur du ser på andra. Ibland kan man behöva besluta att det är bättre att undvika eller lämna situationer eller människor.

Varför känner du så? Varför beter du dig så?

Reflektera ärligt och försök fokusera på bakgrunden till ditt beteende/dina känslor? Kan du se ett samband med tidigare händelser eller situationer i ditt liv?

Har du tidigare känt samma känslor eller haft samma beteende och i så fall hur såg situationen ut då? Fick du den tröst, kärlek, bekräftelse etc som du behövde? Har du tidigare mött samma känslor eller beteende hos någon annan i din närhet? Vad hände då och vad kände du då?

Kan du nu acceptera det som hänt och ge dig själv den tröst, bekräftelse eller kärlek som du behöver för att gå vidare? Om du inte kommer vidare på egen hand så tveka inte att söka stöd hos någon professionell för att reda ut din situation och få hjälp att öka din självkännedom.

För vem/vilka?

Vi är sociala varelser och vi påverkas ständigt av både våra egna omgivningens krav och förväntningar på oss själva. Reflektera över om ditt beteende/dina känslor uppstår från dig själv eller om det kommer från omgivningen. För vem eller vilka vill du förändra dig? Sätter du dig själv i det främsta rummet eller lever du för vad du tror att andra nära eller i samhället eller på sociala medier tycker/tänker/säger/vill?

Självkännedom – en sammanfattning

För att öka sin självkännedom är det viktigt att våga möta sina egna känslor och beteenden. Beteende är ofta ett yttryck för en känsla och därför behöver vi reflektera över våra känslor när vi vill förstå vårt eget och andras beteende. Vi måste våga se ärligt (men också kärleksfullt) på vår egen och andras förmågor och brister. Om vi kan acceptera det som hänt kan vi enklare släppa taget om jobbiga känslor och förändra våra beteenden. Våga reflektera över vad du känner, hur det känns, vart det känns, när det känns och även varför och vem/vilka som du ser är orsaken till dina känslor eller ditt beteende. Om du själv inte kommer vidare så tveka inte att söka professionellt stöd. När du arbetar med att öka din självkännedom utvecklar du samtidigt din kärlek till dig och det smittar även av sig till andra.

Vill du även veta hur Du kan öka Ditt Självförtroende kan du läsa om det här

Tyckte du om det här inlägget?
Då kan du prenumerera på nya inlägg & nyheter direkt till din e-post

Similar Posts